woensdag 24 oktober 2012

Paranormale Wandeling Affligem 

Urban Legends Investigated

Samen met de Belgian Paranormal Investigators start Mysterieus België met een serie Urban Legends Investigated, waarbij we op mysterieuze, mystieke en mythische plaatsen in België een onderzoek instellen naar mogelijke paranormale activiteit, die met objectieve middelen kan aangetoond worden. Bestaat er met andere woorden een verband tussen tot de verbeelding sprekende historische feiten en/of hardnekkige legenden enerzijds, en het optreden van paranormale fenomenen anderzijds? Urban Legends worden beschouwd als de moderne variant van de aloude sagen en legenden, maar we zullen heus niet alleen in steden actief zijn.

We gaan op zoek naar:

Cold Spots. Een plek in een ruimte waar de temperatuur aanzienlijk verschilt van de temperatuur die elders heerst in dezelfde ruimte. (Een entiteit heeft immers energie nodig om zich te manifesteren, en deze energie wordt uit de omgeving gehaald, zodat de temperatuur daalt. Soms is het temperatuurverschil zo groot dat je adem condenseert.)

Afwijkingen in het EMF of Electro Magnetic Field. Waar elektrische stroom doorheen trekt – weze het een apparaat of een kabel – ontstaat een elektromagnetisch veld. We treffen die ook aan in de buurt van beeldbuizen, GSM’s en draadloze toestellen. Een goede aarding zorgt ervoor dat de straling niet vrij komt. Door een slechte aansluiting, de ouderdom van het toestel of de kabel, inwerkend vocht,… kunnen de velden echter ‘lekken’. Veel zogenaamde ‘paranormale activiteit’, en de daarmee gepaard gaande klachten van fysieke of psychische aard, kunnen hierdoor verklaard worden. Vaak volstaat het de elektriciteitsleidingen of oude verdeelboxen te vernieuwen, om de klachten weg te nemen. Volgens een bepaalde theorie zou een geestelijke entiteit evenwel ook in staat zijn om een magnetisch veld te creëren, of reeds aanwezige energie gebruiken, waardoor een spanningsveld ontstaat. Een andere theorie zegt dat geestelijke entiteiten magnetisch geladen zijn, waardoor ze afwijkingen in het magnetisch veld veroorzaken. Op plaatsen waar onverklaarbare EMF-waarden worden vastgesteld, is er bijgevolg sprake van ‘paranormale activiteit’. Voor het detecteren van deze EMF-waarden worden EMF-meters gebruikt, doorgaans in combinatie met een K-2 meter. Hiermee probeert de paranormaal onderzoeker contact te leggen met de entiteit, door gerichte ja/nee vragen te stellen.

EVP’s of Electronic Voice Phenomena. Stemmen of geluiden die niet waarneembaar zijn door het menselijk oor, maar wel worden waargenomen op een opname met een digitale of analoge recorder. Bij een EVP-sessie worden allerlei vragen gesteld waarbij achteraf antwoorden of geluiden blijken opgenomen te zijn, die op het moment zelf niet hoorbaar waren. 

Een eerste expeditie vond plaats op 18 oktober 2012, met Patrick Bernauw en zijn cursisten Literaire Creatie, die naar Manifestaties van het Paranormale gingen speuren tussen Galgenberg en Duivelsput, in Affligem:

 


 

Onderneem jij ook graag een paranormale expeditie, neem dan contact op met info@inter-actief.be

 

zaterdag 21 januari 2012

Met de Paus van Satan door Bruges-la-Morte 01 / 02

01. Start van de stadswandeling
met route-beschrijving door de gids
  

Dit zijn Deel 01 en 02 van een interactieve en multimediale stadswandeling, een "klankwandeling" ook die muziek en soundscapes combineert met video, woord en beeld met Google Streetview, audio en foto met een historische griezel-thriller naar een scenario en in een regie van Patrick Bernauw, gebaseerd op het boek dat hij schreef met Philip Coppens... Muziek en soundscapes zijn  van de hand van Fernand Bernauw (Nandos Music), de audio opnames werden gemaakt door Fernand en Patrick Bernauw, en kwamen tot stand met de medewerking van Anton Cogen en Conny Malfliet. Fotografie: Marc Borms.

De multimediale stadswandeling zal in de loop van 2012 voltooid zijn en zult u dan zowel geheel "virtueel" kunnen beleven, vanuit uw luie zetel, als zeer reëel... in de straten van Brugge, ook bekend als Bruges-la-Morte. Wenst u de stadswandeling nu meteen op eigen houtje te beleven of te organiseren, dan kunt u hier het volledige scenario alvast bestellen, in boekvorm of als ebook. Maar u kunt ook altijd een afspraak maken met Patrick Bernauw om de stadswandeling voor u te organiseren, onder zijn begeleiding, of in samenwerking met een "mystery guest".

02. Bruges-la-Morte: